מהם הפרמטרים הנדרשים עבור וידאו?

סרטון חייב להיות באורך מינימלי של 15 דקות ולא יותר מ- 40 דקות.