מדוע בחרת את היום ה-20 ולא האחרון בכל חודש להגשה?

כדי להבטיח את שלמות ואיכות התוכן באתר, אנו זקוקים לזמן כדי לסקור העלאות.  מובן שאנחנו צריכים זמן כדי שהתהליך הזה יושלם.