האם יש תאריך יעד להגשת סרטון או מאמר לכל חודש?

כן.  העלאות חייבות להתקבל עד ה-20 בכל חודש כדי להיות זכאיות לזיכוי באותו חודש.    אם תפספסו את המועד האחרון, ההעלאה תזוכה לקראת החודש הבא.