Υπάρχει προθεσμία για την υποβολή βίντεο ή άρθρου για κάθε μήνα;

Ναι.  Οι μεταφορτώσεις πρέπει να λαμβάνονται μέχρι τις 20 κάθε μήνα για να είναι επιλέξιμες για πίστωση εκείνο το μήνα.    Εάν χάσετε την προθεσμία, τότε αυτή η μεταφόρτωση θα πιστωθεί στον επόμενο μήνα.