Σε τι μπορώ να χρησιμοποιήσω τις δωροκάρτες των $5;

Οι Δωροκάρτες των $5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντισταθμίσουν την τιμή οποιουδήποτε άρθρου, βίντεο ή διαδικτυακού σεμιναρίου, στην ιστοσελίδα μας που δεν προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.    Ισχύουν για όσο διάστημα η συνδρομή σας είναι ενεργή, καθώς καθίστανται άκυρες εάν λήξει η συνδρομή σας.