Πώς επαληθεύετε ότι οι υπηρεσίες στον ιστότοπό σας προσφέρονται από επαγγελματίες του τομέα;

Μόλις λάβουμε μια αίτηση από έναν Επαγγελματία, πρέπει να εξεταστούν πριν τους επιτρέψουμε να συμμετάσχουν στον ιστότοπό μας.  Όλα πρέπει να παρέχουν 3 αναφορές τις οποίες ελέγχουμε αυστηρά μαζί με μια λεπτομερή διαδικτυακή αναζήτηση, ώστε να μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι το άτομο έχει τα προσόντα να συμμετάσχει στον τομέα μας.    Ορισμένοι επαγγελματίες που είναι ήδη γνωστοί και επαληθευμένοι από έναν από τους ιδρυτές μας μπορεί να έχουν τις αναφορές τους παραιτούνται, καθώς γνωρίζουμε ήδη τη φήμη τους και τους θεωρούμε συναδέλφους σε αυτόν τον τομέα.