Πότε μεταφορτώνονται νέα άρθρα και βίντεο στον ιστότοπο;

Καθώς επεκτεινόμαστε, αναμένουμε ότι το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας θα αυξάνεται εκθετικά.  Έτσι, εκτιμούμε την υπομονή σας ενώ συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε, να εξευγενίζουμε και να επανασχεδιάζουμε την πλατφόρμα μας.    Το περιεχόμενο θα προστίθεται σε συνεχή βάση, αλλά προς το παρόν, σχεδιάζουμε να ανεβάσουμε το μεγαλύτερο μέρος του φρέσκου περιεχομένου μας στον ιστότοπο μέχρι τις 5 κάθε μήνα.    Ανάλογα με τη δημόσια ζήτηση και την προσφορά βίντεο και άρθρων, αναμένουμε να κάνουμε πιο συχνές μεταφορτώσεις στον ιστότοπο καθώς μεγαλώνουμε.