Ποιες είναι οι απαιτούμενες παράμετροι για ένα βίντεο;

Ένα βίντεο πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 15 λεπτά και όχι περισσότερο από 40 λεπτά.