Μπορώ να φιλοξενώ μια διάλεξη;

Οι διαλέξεις είναι «μαθήματα» που διδάσκονται από ειδικό στον τομέα σε ανθρώπους που είναι είτε νέοι στον τομέα είτε άλλοι επαγγελματίες που επιλέγουν να παρακολουθήσουν.  Εάν έχετε μια ιδέα για μια διάλεξη, παρακαλούμε συμπληρώστε το Lecture Submission Form.    Θα εξετάσουμε τα προσόντα σας, τον τίτλο και το αντικείμενο της διάλεξης σας και θα σας επιστρέψουμε αμέσως.