Γιατί επιλέξατε την 20η και όχι την τελευταία ημέρα κάθε μήνα για υποβολή;

Για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την ποιότητα του περιεχομένου στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε χρόνο για να ελέγξουμε τις μεταφορτώσεις.  Είναι κατανοητό ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.